Scroll to top

Poilsiautojų elgesio taisyklės „SVAJONIŲ STOVYKLOJE“

· Stovyklautojas turi saugoti stovyklos , savo ir kitų stovyklautojų turtą
· Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą
· Stovykloje vaikai klauso vadovo ir kitų stovyklos darbuotojų
· Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešama stovyklos viršininkui
· Pinigus, mobiliuosius telefonus pageidautina laikyti pas grupės vadovą seife

Draudžiama :
· Savavališkai pasišalinti iš stovyklavietės teritorijos

· Vartoti/platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti
· Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus
· Palikti miegamąsias patalpas nakties miego metu
· Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus
· Turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei
. Patalpose laikyti greitai gendančius maisto produktus
· Maudytis vandens telkiniuose be vadovo leidimo

Primename:
· Už mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai neatsako
· Už vaikų padarytą žalą atsako tėvai arba globėjai
· Už grubų elgesio taisyklių pažeidimą poilsiautojai šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams, globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami.